Archive for the 'Dermayuan' Category

Wayah Atis

November 27, 2011 - 2 Responses

* Hikmah Beda-Bedane Cuaca

Masih kegawa hawa umah sing panas, wajar bae ari akeh batur Bocah Dermayu sing lara pas teka ning Pondok, ya wajar bae, soale pondoke reang kuh ana ning pegunungan sing atise bli kejagan, apa maning ari jam 12 bengi munjuk, huuh kaya di kulkas bae rasane, ditambah maning ari wayah udan teka, ora kewayang atise.

Alhamdulillah ari reang kuh di paringane kaya panas, demam lan liyane mah ora, mung larane lara untu, ari lagi kumat lara untune, masyaallah, mending gah lara ati dari pada lara untu, iya iku mah jare wong sing lagi lara untu, jare wong sing lagi lara atine, ya mending lara untu dari pada lara ati, dadi endi sing mending?.

Jarene mah Pondoke reang kuh paling gede se-jawa tengah, dudu sih reang sombong ya, mung niat tahadus binni’mah, ora dadi sombong, malah dadi olih ganjaran, reang wis Mondok ning kene sekitar  limang tahunan, Kiai-ne reang arane Kiai Masruri Abdul Mughni, kang nembe ninggal dunia wingi tanggal 20 November 2011 ning Madinah Al-Munawwaroh, lan di kubur ning pemakaman Baqi sekitar Mesjid nabawi, parek makame kanjeng Nabi SAW.

Balik …more »