Wayah Atis

November 27, 2011 - 2 Responses

* Hikmah Beda-Bedane Cuaca Masih kegawa hawa umah sing panas, wajar bae ari akeh batur Bocah Dermayu sing lara pas teka ning Pondok, ya wajar bae, soale pondoke reang kuh ana ning pegunungan sing atise bli kejagan, apa maning ari jam 12 bengi munjuk, huuh kaya di kulkas bae rasane, ditambah maning ari wayah udan […]